aktualności

Webservice'y towarzystw ubezpieczeniowych w KA2 System

KA2 System posiada wbudowaną obsługę serwisów następujących towarzystw: Allianz, Compensa, Generali (Merkury/Merkury +), Gothaer, HDI, InterRisk, MTU, Proama, TUZ, Warta.

W przygotowaniu nowa wersja kalkulacji i polisowania MTU oraz PROAMA (ProAgent+), kalkulacja i polisowanie UNIQA, kalkulacja PZU.
Planowane jest również wdrożenie serwisu kalkulacji i polisowania LINK4.

Serwisy wycofane Aviva, Benefia, Liberty Direct.

Aktualności 10 kwietnia 2018, aktualizacja 11, 13, 15, 17 kwietnia 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.255) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • udostępnienie serwisu polisowania on-line towarzystwa ALLIANZ,
 • zmiany na wydruku dokumentu załącznika do faktury,
 • poprawka błędu skanowania dokumentów do jednego pliku pdf,
 • poprawka błędu sumowania płatności kartą płatniczą na podkładce agenta,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (11 kwietnia 2018):

 • aktualizacja i poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa INTERRISK.

Dodatki (13 kwietnia 2018):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • poprawka w module filtrowania wykazów (wklejanie danych do zakresu wartości warunku).

Dodatki (15 kwietnia 2018):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa ALLIANZ,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GOTHAER.

Dodatki (17 kwietnia 2018):

 • zmiana (optymalizacja) serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa COMPENSA,
 • poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa INTERRISK.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 13 marca 2018, aktualizacja 21, 26, 28 marca, 3 kwietnia 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.254) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie obsługi serwisu kredytowania składki NewAge,
 • dodanie warunkowego pomijania polis obcych w analizie statement'u prowizyjnego,
 • dodanie (warunkowe) daty sprzedaży na wydruku faktury/faktury kasowej/rachunku,
 • zmiany w obsłudze metody płatności modułu wniosku/polisowania,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji on-line towarzystwa ALLIANZ,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (21 marca 2018):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • zmiany w module dokumentów,
 • inne drobne zmiany i poprawki.

Dodatki (26 marca 2018):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GENERALI,
 • poprawki w obsłudze metody płatności modułu wniosku/polisowania.

Dodatki (28 marca 2018):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa INTERRISK (udostępniona kalkulacja wznowienia).

Dodatki (3 kwietnia 2018):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa COMPENSA,
 • zmiany w module statement'u prowizyjnego.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 14 lutego 2018, aktualizacja 23 lutego 2018, 5 marca 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.253) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie nowych opcji w module ustawień reguł wyszukiwania polis (statement prowizyjny, przepływy finansowe),
 • dodanie nowych funkcji dla wykazu operacji statement'u prowizyjnego,
 • dodanie ustawień dla modułu dziennika poczty,
 • optymalizacja i automatyzacja procesu rejestracji w programie partnerskim dla klientów,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI,
 • poprawki w module kalkulacji,
 • poprawki na wykazie agentów,
 • poprawki na formularzach wykazów (dot.: funkcji formularza oraz modułu filtrowania),
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (23 lutego 2018):

 • dodanie kolumn oraz warunków dotyczących rozkładu ratalnego na wykazie polis,
 • zmiany w kreatorze konta programu partnerskiego,
 • zmiany w obsłudze kodów pocztowych (usunięcie podpowiedzi poczty, usunięcie sortowania miejscowości),
 • poprawki na formularzu oferty modułu kalkulacji,
 • poprawka w obsłudze serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ.

Dodatki (5 marca 2018):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Subskrybuj zawartość